Rada muzeum

Skład Społecznego Zespołu Doradców powołanego przez Założycieli

Prof. UAM dr. hab Grzegorz Podruczny
Kolekcjoner Janusz Kulczycki
Kolekcjoner Piotr Banach