O siedzibie muzeum

PLAC  WOLNOŚCI NR 22  / dawniej  Rynek 8 /
Datowanie
  :  XV w
/ ok. 1479 

Spośród  zabudowy  bloku  śródrynkowego  w  literaturze najwięcej  uwagi poświęca  się budynkowi  z  renesansowymi  wykuszami  i  szczytem,  określając  go  kamieniczką.  Autorów  interesuje  jedynie  renesansowy  wystrój,  nic  nie  wspominają  o  funkcjach  budynku  wynikających  z  usytuowania  w  bloku  urządzeń  targowych.  Lutsch 1/  zamieszcza  krótki  opis  kamieniczki  uwzględniając  malownicze wykusze  oraz  szczyt  o  fantazyjnym  konturze.  Nadmienia  ,że  dekoracja  zabudowanego  szczytu  jest  obecnie  ,  niestety,  zasłonięta  tynkiem  .

Dwa  wykusze  podtrzymują  wsporniki  zdobione  ornamentem  o  motywie  liścia  akantu,  którego    rysunek  ,jak  stwierdza  , jest  podobny  do  rysunku  liścia  akantu  zdobiącego  detale  architektoniczne  dworu  w  Płakowicach.  Bischof 2/    w  opracowaniu  poświęconym  renesansowi  śląskiemu  prezentuje  rysunek  kamieniczki  z  wykuszami.  Buergemeister 3/  również  podaje  krótki  jej  opis,  określając  ją  jako  oryginalny  twór.  Nadmienia  ,że  na  każdym  piętrze  prócz  klatki  schodowej  znajduje  się  tylko  jeden  pokój  ,tak  więc w  celu  powiększenia  powierzchni  mieszkalnej  powstały  wykusze. Zaznacza  on  ,że  motyw  wykusza  występuje  bardzo  rzadko  na  obszarze  środkowego  Śląska  a,  istniejące  przykłady  nie  osiągnęły  piękna  wykuszy  z  innych  regionów  Niemiec.  Podsumowując  dochodzi  do  przekonania  ,że nie  potrafi  jednoznacznie  odpowiedzieć  ,czy  Lwówecki  wykusz  powstał  pod  wpływem  Zgorzelca.  Odnośnie  szczytu  wolutowego  stwierdza,  że  jest  on  reminiscencją  zgorzeleckiej  architektury.

W  sprawozdaniach  konserwatorskich 4/  z  1910 r.  Podano,  że  kamienica  została  zakupiona  przez  Stowarzyszenie  Ochrony  Zabytków  Regionalnych  we  Lwówku.  W  artykule 5/  z  tego  samego  czasu  zamieszczony  jest  opis  prac  restauratorskich  przeprowadzonych  w  kamieniczce,  w  wyniku  których  na  pierwszym  i  drugim  piętrze  ,  po  zdjęciu  sufitu  gipsowego  ,odsłonięte  zostały  stropy  belkowe.  Ściany  na  pierwszym  piętrze,  po  oczyszczeniu  z  licznych  warstw  malarskich  ,ujawniły  swoją  pierwotną  kolorystykę / czerwień , czerń /.

Okna  wykuszy  posiadały  szyby  witrażowe.  W  pokoju  na  pierwszym  piętrze  znajdował  się  dobrze  utrzymany  piec,  żyrandol  z  poroża  jelenia  oraz  lichtarz.  Na  południowej  ścianie izby  odsłonięty  został  wspornik  z  piaskowca  zamalowany  grubo  farbą  olejną / w  artykule  mylnie  podano  na  północnej  ścianie /.  Zlat 6/  w  monografii  Lwówka  podaje,  że  „ dom  nr 8 w Rynku w  narożu  bloku  śród rynkowego    ,ma  w  klatce  schodowej  tablicę  z  wykutą  datą  1522,  a  pod  wykuszem  północnym  datę  1562  : między  tymi  latami  powstał  ,a  raczej  został  przekształcony  z  gotyckiego  na  renesansowy „.  O  wcześniejszym  istnieniu  budynku  świadczy    według  autora  skarga  dwóch  mieszczan  z  1479 r. ,którzy  protestowali  przeciwko  budowie  ratusza  ,ponieważ  jego  zbyt  wysoki  szczyt  zasłaniał  światło  ich  domom  stojącym  w  bloku  śród rynkowym / domy nr 8 i nr 15 /.  Motyw  wykuszów  , podaje  Zlat „ zdaje  się  być  naśladowany  za  wyjątkowo  w  tym  okresie  zasobną  architekturą  Zgorzelca „.