O muzeum

Muzeum Lwóweckie w Lwówku Śląskim (w organizacji), powstało w październiku 2016 roku z inicjatywy Doroty i Roberta Zawadzkich. Nasze muzeum jest pierwszym i w chwili obecnej jedynym w Lwówku Śląskim założonym zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 Nr 5 poz. 24). W dniu 23 marca 2017 roku Wiceprezes Rady Ministrów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof.dr hab. Piotr Gliński na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.) uzał za uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Regulamin Muzeum Lwóweckiego w Lwówku Śląskim (w organizacji). 

Cel i zakres działania Muzeum

Celem Muzeum jest propagowanie wiedzy na temat historii, techniki oraz dawnego rzemiosła, dziedzictwa kulturowego miasta Lwówek Śląski i regionu Dolnego Śląska.

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie i upowszechnianie zbiorów, w tym zabytków, oraz dokumentów, związanych z historią Śląska, a w szczególności z historią Powiatu Lwóweckiego i miasta Lwówek Śląski.

Muzeum gromadzi zbiory z zakresu historii, sztuki, sfragistyki, techniki użytkowej, numizmatyki, filatelistyki, militariów.

Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:

 • pieczęcie i tłoki;
 • pocztówki i znaczki pocztowe, skrzynki na listy, wagi pocztowe, zabytki pocztowe;
 • fotografie;
 • monety i medale;
 • dokumenty;
 • rysunki, plany i mapy;
 • umundurowanie, oporządzenie, falerystykę, weksylia, uzbrojenie, w tym broń i amunicję w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.);
 • obrazy, grafiki i rzeźby;
 • książki i czasopisma;
 • zabytki archeologiczne;
 • ceramikę i szkło;
 • sprzęty dawnego gospodarstwa domowego;
 • przedmioty historycznego rzemiosła, techniki i codziennego użytku;
 • wytwory sztuki ludowej.

Struktura organizacyjna Muzeum

Działy tematyczne: regionalny, pocztowy, militariów, dokumentów i depozytów.