Herb Lwówecki

Lwówek Śląski posiadał herb od 14 lutego 1501r. Herb nadał król Czech Władysław II Jagiellończyk, został on zatwierdzony w Norymberdze 26 lutego 1501r. przez cesarza Maksymiliana I, a obowiązywał do 1967r.